You are currently viewing Primena znanja u odluci

Primena znanja u odluci

Suštinski cilj svakog ulaska u poziciju jeste težnja da se ostvari profit srazmeran riziku na uloženi kapital pa je esencijalni zadatak veštine trejdera da projektuje trejd u skladu sa kontrolom rizika. Ukoliko realizacija trejda izgubi svoju esencijalnu sadržajnost ozbiljno se ugrožava i egzistencija trejda. Svi trgovinski sistemi, svi indikatori tehničke i fundamentalne analize kao i ostalo što je trejder teoretski usvojio ostaju samo beskorisno oruđe ako je rizik neprimeren realizaciji trejda i projektovanom dobitku. Traganje za suštinom ne znači beskonačno teoretisanje i produbljivanje znanja bez primene u praksi pa je suština u datom trenutku zadovoljenje neophodne forme, ali uz obavezno pogađanje cilja. Primena svega znanog u datom slučaju da bi se dala suština rešenja konkretnog zadatka u Forex-u ima značenje bukvalnog u tom smislu. Sve što zna trejder treba da primeni pri projekciji trejda (ulaz/izlaz) na vrlo vispren način da bi postigao maksimum profita u trgovinskoj transakciji. Treba otkloniti svaku vrstu grča koji prati početnike u trenutku donošenja odluke o ulasku u trgovinsku poziciju jer stvara loš psihološki pristup, a samim tim ne doprinosi uspehu. Svakako treba primeniti svoje znanje i svu svoju veštinu u svakom pojedinačnom slučaju što jeste u prilog trudu za postizanje profitabilnosti ukupnog poslovanja. Ali, ne treba preterivati u zahtevima, ni prema sebi, a ni u investicionim željama. Ako se posmatra konkretno pojedinačni trejd, zaključuje se da kreiranje projekcije zavisi od izvesnog znanja trejdera (vrsta indikatora tehničke analize, stila trgovanja, izbora vremenske sesije i izbora vremenskog okvira trgovanja itd.), dakle, nema nikakvih nepoznanica. Tim pre, ne treba da plaši nešto za šta nismo edukovani jer to onda nije predmet konkretnog zadatka koji se ispostavlja projekcijom trejda. Sve skupa to znači da uopštavanje situacije u trenutku kada treba konkretizovati investicioni zadatak, nije ništa drugo nego razvodnjavanje ionako širokog pojma Forex trgovanja. Naime, Forex trgovanje pruža trejderima zaista široku paletu mogućnosti u pogledu kreativnosti da je potpuno iluzorno stremiti savršnstvu kao nečemu konačnom i dostižnom. Umesto toga treba tražiti suštinu koja jeste sve i jeste odjednom (sažeto u jednom trejdu), zapravo esencija nečega, a kao takva i osnovno svojstvo problema (zadatka trgovine) iz koje se rešavaju složeniji problemi kroz proces realizacije trejda. Dakle, primena znanja u odluci jeste konkretizovanje, a ne uopštavanje činjenica koje su sastavni deo znalačke radne aktivnosti Forex trejdera.