You are currently viewing Sertifikacija Forex znanja

Sertifikacija Forex znanja

Forex praksa potvrđuje stručna mišljenja u oblasti globalnih investicija da je edukacija jedan od najvažnijih zadataka u profesiji trejdera i to u ogromnoj meri na potpuno identičan način. Na samom početku procesa edukacije trejder usvaja osnovna znanja i opšte informacije neophodne za početak rada. Ali, u kasnijim fazama poslovanja dolazi do povećanog interesovanja trejdera i produbljivanja znanja usled proširenja zahteva trgovanja, ali i potrebe Forex trejdera da radi na sopstvenom napretku. Edukacija je dugotrajan i neprekidan proces koji se suštinski nikada ne završava jer se praktično odvija uporedo sa trgovanjem. Činjenica je da permanentno sticanje znanja i veština u trgovanju jeste ključ uspeha u Forex-u, a proces edukacije je integrisani deo trejdovanja i kao takav nikada ni ne treba da prestane. Nema trenutka kada se može smatrati da je edukacija uspešno završena i da sledi zasluženi uspeh. Edukacija i uspeh u trgovanju idu uporedo i nema prvog pre drugog ili obrnuto, ni pre ni posle, već se sve dešava u kontinuitetu. U tom smislu je sasvim pogrešno mišljenje mnogih trejdera da nakon uspešno završenog kursa nastupa potpuno osamostaljenje i kraj edukacije. Umesto stereotipnog shatanja stvari da posle školovanja nastupa radni vek čoveka i da se ove dve etape bitno razlikuju trejder postaje deo jednog velikog tima. Umesto polaganja mature ili odbrane diplomskog rada usvaja se stav najuspešnijih ljudi u poslovima investiranja da treba uvek usavršavati metodologiju sopstvenog rada, pratiti poslovne trendove itd. Naravno, brokerska kuća je prva i prava adresa na koju se treba obratiti za pomoć i stručnu saradnju. Ali, nikako ne kao institucija koja izdaje sertifikate polaznicima kursa i nudi zaposlenje na tržištu rada već kao personalizovana mogućnost. Sertifikat o završenom osnovnom kursu trejdera nije obaveza ni kao posed trejdera ni za brokersku kuću kao organizatora obuke. Obesmišljavanje sertifikacije nije propust brokera ili nedostatak u profesiji trejder već ukazuje na svojevrsnu bliskost dva poslovna entiteta. Izdavanje potvrde polaznicima kursa mogao bi samo da predstavlja putokaz na potrebu za daljim usavršavanjem. Umesto toga, brokerkse kuće svojim klijentima pružaju profesionalnu podršku u trgovanju kao sveobuhvatni program profesionalne integracije. Brokeri organizuju radne seminare, pružaju aktuelne informativne sadržaje, izrađuju analize (dnevne i mesečne) i još mnogo toga. Stvaranje profita u Forex-u zasniva se isključivo na trejdovanju i praksa Forex brokera je da sve usluge klijentima nude besplatno. Dakle, sve usluge su podrazumevane poslovnim statusom trejdera u brokerskoj kući. Potenciranje profitabilnosti trgovanja od strane brokera je istrajnost u poslovnom stavu da profitabilan trejder donosi profit brokerskoj kući koja svoje poslovanje zasniva na spread-u trgovinskih transakcija. Sveobuhvatna profesionalna podrška (edukacijska, informativna, administrativna i dr.) od strane brokerske kuće predstavlja poslovnu politiku kojom se štiti ne samo kapital klijenata već i njihov lični intergritet i integritet celokupnog poslovanja. Dakle, Forex trgovanje kao jedan od najsavremenijih načina investiranja prevazilazi zastarele poslovne standarde po kojima je sertifikacija znanja uslov za zaposlenje.