You are currently viewing Prednosti trgovanja na Forex-u uz pomoć softverskih sistema

Prednosti trgovanja na Forex-u uz pomoć softverskih sistema

Trejderima na Forex tržištu su na raspolaganju softverski alati (programski sistemi, mnoštvo indikatora i drugih pokazatelja) za tržišnu analizu koji su implementirani u elektronsku platformu posredstvom koje se obavlja poslovanje. Postoje tzv. standardni pokazatelji koji se po default-u nalaze u izbornoj paleti elektronske platforme, ali se isto tako platforma može snabdeti i mnogim drugim softverskim sistemima za trgovanje iz raznoraznih izvora. U svakom slučaju, na trejderima je da izaberu nekoliko od mnoštva softverskih sistema i drugih alata koje će češće upotrebljavati kao pomoć u trgovanju. Prilikom izbora se svakako podrazumeva da odabrani sistem bude prilagođen određenom načinu poslovanja, metodima vršenja analize, a sve u skladu sa sposobnostima i znanjem trejdera. Dakle, neophono je da trejder dobro razume funkcionalnost softverskog alata koji odabere kako bi njegova primena bila što delotvornija. Tako praksa pokazuje da postoje i prednosti i mane u korišćenju sistema za trgovanje. Sa druge strane, činjenično stanje pokazuje da svakodnevna ekspanzija razvoja softverskih alata u tolikoj meri snabdeva tržište i neumitno se i dalje razvija, da je izlišno braniti tezu o isključivo lošoj strani automatizovanih programskih sistema u trgovanju. Elem, svako treba sa rezervom prihvatati obe strane gledišta i na najbolji način iskoristiti sve prednosti uz istovremenu eliminaciju svih štetnih efekata koji se podvode pod mane softverskih sistema za trgovanje. U tom smislu treba temeljno sagledati sve prednosti sistema koje se nude, a ne oslanjati se samo na puku primenu u pojedinačnim slučajevima investicionih odluka. Pre nego što trejder odluči da treba aktivirati određeni sistem potrebno je da razluči sledeće prednosti koje mu se nude:

  • Sistem eliminiše ljudske emocije;
  • Sistem podstiče trejdera na veću konzistentnost i viši stepen discipline u radu;
  • Trgovanje se odvija u svakom značajnijem trendu;
  • Trgovanje se odvija u smeru prevladavajućeg trenda;
  • Sistemi funkcionišu tako da se profiti akumuliraju dok se gubici minimiziraju.

Signali sistema za trgovanje se praktično mogu koristiti kao automatska potvrda prethodno donetim odlukama na osnovu ostalih pokazatelja tehničke analize. U tom slučaju, signali sistema trgovcu pomažu da se disciplinovano pridržava ranije donete odluke, odnosno, da ne odstupa od inicijalnog trenda koji je ranije uspostavljen kao dugoročni. Na takav način se istovremeno postiže i veća konzistentnost u radu, eliminišu štetnosti ljudskih emocija u datom trenutku (smanjuje se uticaj subjektivnog osećaja, a daje prednost objektivosti). S obzirom da smer tržišnog trenda može biti stvar subjektivne procene trejdera, odabrani sistem za trgovanje u datom trenutku ima karakteristiku da smanjuje neizvesnost i da spreči trgovca da uđe u pogrešnu poziciju, a samim tim pruža priliku za akumuliranje pozitivnih trejdova uz smanjenje eventualnih gubitaka na minimum. Treba napomenuti da, sistemi za trgovanje imaju posebno dobar uticaj kod trgovaca koji su više orijentisani na fundamentalnu analizu jer im tehnički alati i inače najviše služe u svrhu filtriranja trgovinskih ideja. Osim toga, sistemi za trgovanje su tako programirani da vrlo osetljivo reaguju na svaku pojavu značajnijih trendova, pa je to još jedan pozitivan aspekt za trgovca čiji je najvažniji zadatak donošenje odluke o pravom trenutku za ulazak u trgovinsku poziciju.