You are currently viewing Forex trader – Biti ili ne biti?

Forex trader – Biti ili ne biti?

U mnogim diskusijama o Forex trgovanju česta tema je – Na koji način je najbolje baviti se Forex-om? Ako se odbace sve predrasude o Forex trgovanju, s obzirom na transparentnost Forex poslovanja, ostaje kao jedina dilema – Kako pronaći svoj lični interes u svemu tome i sprovesti ga u delo? Dakle, želja da se trguje na najvećem finansijskom tržištu na svetu treba da ima težinu poslovne odluke o započinjanju aktivnosti, pre svega u profesionalnom smislu. Nakon brojnih brokerskih sajtova, edukativnih programa, raznih Forex foruma i ostalih informativnih materijala, na samom početku, svako ko ima sklonosti prema investiranju treba da preispita sebe – da li se pronalazi u toj vrsti posla i u kojoj meri se oseća sposobnim za rad? Sve dalje priče o široj edukaciji, podršci brokera, veštini trgovanja, dostupnosti informacijama i raznim materijalima (automatizovani trgovinski sistemi i sl.) treba svakako ostaviti za drugi plan. Ali, ako se neko već odluči za trgovanje na međunarodnom valutnom tržištu potpuno je bespredmetno da u opciji neuspeha konstruiše svakakve razloge kao objašnjenja, samo da bi opravdao sopstveni poslovni promašaj. Takav stav ima najmanje dvojako štetne posledice – samozavaravanje i obmanu šire javnosti. Jer, čemu lažni napadi na sve i svakog ukoliko nismo kadri da priznamo sopstvene greške? Sem toga, u odnosu kritike i samokritičnosti treba da postoji određeni balans kodeksa ponašanja. Povrh svega, navođenja raznih netačnih razloga neuspeha i prezentiranje široj javnosti stvaraju lošu klimu za analizu mogućnosti investicionih ulaganja kao aspekta poslovanja. Sklonosti prejudiciranja su gotovo uvek neka vrsta nuspojave u takvim situacijama, a stvaranje predrasuda svakako nije odlika poslovnog sveta. Dakle, postati trejder ili ne, treba da predstavlja samo jednu poslovnu odluku svakog pojedinca i to bez bilo kakvih pritisaka i iznuđenih rešenja. Jednostavno, niko neće umesto nas samih da otvori realan račun za trgovanje i registruje sve neophodne podatke kod Forex brokera, već treba da budemo potpuno svesni, ali i savesni, da time započinjemo profesionalno bavljenje investiranjem na globalnom finansijskom tržištu. Forex Market svakako nije mesto za zabavu, za „ubijanje vremena“, niti nudi mogućnosti za iskušavanje afiniteta znatiželjih i lakovernih pojedinaca. Forex Market funkcioniše globalno, transparentno, egzaktno, eksplicitno, a u svemu tome profesionalno isključivo i rigorozno. Upravo zbog toga nema mesta tužbalicama o navodnoj prevari, teoriji zavere ili dimenzijama tajnovitog sveta iz neke umišljene senke. Forex Market je realan svet globalnih finansija u kome vladaju stroga poslovna pravila za šta jesmo spremni ili nismo. Statističke činjenice govore da je oko 20 posto učesnika profitabilno dok ostali posluju sa gubicima – nije li to dovoljan izazov za svakog poslovnog čoveka, a istovremeno upozorenje za sve one koji se nikada nisu oprobali na svetskoj berzi. Najprofitabilniji poslovi na svetu svakako iziskuju određene veštine i znanja da bismo se profesionalno bavili njima. U svakom biznisu su podjednako zastupljeni i profit, ali i rizik od gubitaka, pa zašto bi u Forex-u bilo nešto drugačije? Osim toga, možemo li raditi bilo koji posao a da se prethodno nismo osposobili za rad. Možda i postoje takvi poslovi, ali svakako nisu dobro plaćeni jer neophodnost bilo kakve kvalifikacije podrazumeva izvestan stepen pripremljenosti za posao. Dakle, umesto neumesnih pridika na temu Forex trgovanja, pre nego što odlučite da li otvoriti Buy ili Sell poziciju, donesite odluku o tome da li jeste Forex trejder ili niste kadri da uđete u svet investicija gde je vizionarsto glavna vodilja do prosperiteta.