You are currently viewing Osnovna dilema analitičara grafikona

Osnovna dilema analitičara grafikona

Jedna od najvećih dilema, a ujedno i osnovna, u analizi cenovnih grafikona jeste pravovremeni ulazak u poziciju. Svaki Forex trejder je svestan da od pravovremenog ulaska u poziciju direktno zavisi ostvaren broj pipseva i profitabilnost trejda. Međutim, prevashodno to znači određivanje glavnog trenda pri stremljenju trgovanja u smeru inicijalnog trenda. Ipak, treba imati u vidu da stil trgovanja Forex trejdera, takođe, bitno kreira zaključke na osnovu uvida u grafikon cene. Na primer, trejderi koji preferiraju trgovanje unutar konsolidacijskih kanala kada nema izraženog trenda ili pak u periodima korekcije cene što je praktično u suprotnosti sa glavnim trendom neće se mnogo obazirati na rani ulazak u poziciju itd. Ali, uprkos takvim stavovima kojima se na neki način želi da prenebegne činjenica neminovne potrebe za preciznošću pri ulasku u poziciju, treba naglasiti da glavni trend i njegovo trajanje mora biti u fokusu analize. Sve ostalo su varijacije na temu ili iznalaženja drugih adekvatnijih rešenja u datom slučaju ili prilagođeno trgovinskom stilu trejdera. Forex trejderi moraju imati stalno napameti da se ciklične oscilacije tržišta događaju na način da nema “pravilnog” pada ili rasta koji će se u jedinstvenoj razvojnoj fazi odvijati nadole ili nagore, te da treba konstantno biti u sprezi sa interaktivnim informacijama koje pristižu sa tržišta. Težnja ka određivanju pravovremenog ulaska u poziciju kao najvažniji zadatak doprinosi većoj preciznosti pozicioniranja trejda i čini opštu preokupaciju. Ali, to nikako ne treba da znači da se preporučuje žurba i da se ishitrenim potezima ugrozi ishod trgovinske transakcije, mada nije dobro ni previše oklevati. Pomiriti ta dva stava u vidu pravovremenog izbora trenutka, prava je umetnost, a naravno da je to odlika najprofitabilnijih trgovaca. U svetu je poznat, kao jedan od najsjajnijih primera, uspešnost gospodina Warren Buffett-a koji je sedamdesetih godina prošlog veka postavio temelje enormnog bogatstva prepoznajući rani momenat za investiranje čime je preduhitrio ostale ulagače na berzi. Dakle, sledivši njegov primer gde je analiza tržišta preuzela primat u najefikasnijem smislu, svaki trejder može prepoznati šansu za postavljanje temelja svog uspeha. U praksi se pokazalo da Forex trejdere ponajviše muče periodi akumulacije primarnog trenda jer je to period kada se generiše svaki novi trend. Elem, retke su situacije u kojim će se uspostavljanje trenda u njegovoj najranijoj fazi odrediti bez oscilacija cene jer prirodno cik-cak kretanje tržišta stvara nedoumice, čekanja, a samim tim i propuštanja šansi za većom zaradaom. Zato je pomalo i opravdano da u prvoj fazi u formiranju inicijalnog trenda (akumulacija cena) vlada karakterističan pesimizam učesnika tržišta itd.