You are currently viewing Inteziviranje Forex poslovanja

Inteziviranje Forex poslovanja

Poslovanje Forex trejdera je odavno uzelo maha na globalu gde se ovim poslom bavi sve veći broj ljudi. Milioni ljudi danas unosno rade na poslovima špekulisanja na Forex Market-u koji su prepoznati kao posebno pogodni u ekspanziji online zanimanja i komunikacije. Ipak, činjenica je da većina Forex trejdera otpočinje sa radom ulogom koji nije prevelik sa aspekta investicionih poslova i iznosi uglavnom oko nekoliko stotina dolara. Ali, iako skromne sume u početku imaju manji investicioni potencijal, uvećanjem kapitala na računu u svakom trenutku mogu prerasti u značajan kapital za ulaganje jer je Forex trgovanje ustrojeno kao biznis konstantne multiplikacije kapitala (troškovi poslovanja su konstantni i svedeni na minimum, neposredno instant ulaganje itd.). Osim toga, u prirodi čoveka je da teži da svoj uspeh učini većim i da dalje napreduje pa se prirodno javlja potreba za intezivnijim delovanjem. Inteziviranje trgovine na Forex-u nije samo poželjno već je deo radnog procesa koji za cilj ima profitabilnost bez granica. Sve to je ujedno najznačajnija karakteristika Forex biznisa u kome status quo ne treba da bude činilac stila rada. Intenziviranjem trgovine na Forex-u se postižu bolji rezultati i za kraće vreme značajno uvećava kapital na trejderskom računu. Iskusni trejderi se trude da brzo usvajaju strategije inteziviranja poslovanja što im omgućuje da početni skromniji kapital pretvore u potncijalno moćnu ulagačku masu novca. U praksi su prepoznata dva vrlo česta načina intenziviranja trgovine mada se koriste najrazličitiji sistemi za uvećanje profita na Forex-u.

– Iskusni trejderi koji su sebe svrstali u vodeću grupu profitabilnih na Forex-u često koriste strategiju multiplikacije pozitivnih trejdova uzastopnim otvaranjem više pozicija u istom smeru trgovine čime se značajno pojačava intenzitet poslovanja uz višestruko uvećanje dobitka u odnosu na primarno projektovane trejdove („jahanje na biku ili medvedu“, multiply stop orders i mnoge druge strategije).
– Druga popularna strategija trgovanja za intenzivnije i profitabilnije trgovanje na Forex-u jeste tzv. dupliranje uloga. Ali, ovaj način podrazumeva kompleksnu metodologiju u radu čime se postiže efekat dupliranog pozitivnog ishoda trgovinskih transakcija uz isto tako povećan rizik. Pravilno ustrojena strategija povećanja uloga nakon ostvarenja pozitivnih trejdova jeste princip izražene produktivnosti u Forex-u jer se nakon svakog povećanja kapitala na računu, praktično, otvaraju veće mogućnosti za investiranje. Razume se da je to kompleksan pristup u tesnoj vezi sa kontrolom rizika kao najznačajnijim delom Money Management-a jer uprotivnom povećavanje veličine trejda dodatno povećava samo rizik. Zato je dupliranje uloga (povećanje opcigovanog kapitala za transakciju srazmerno prema novom raspoloživom profitu računa) preporučljivo isključivo ako ima oslonac u kontroli rizika jer udvostučenje rizika nije strateška odluka ako nije opravdana u svim elementima trgovanja, a pre svega, u psihološkom.