You are currently viewing Percepcija profitabilnosti u Forex-u

Percepcija profitabilnosti u Forex-u

Profit i zadovoljavajuća suma novca u ukupnom poslovanju subjekta je toliko relativna stvar na koju Forex možda ima najbolji odgovor – ne postoje granice profitabilnosti! Na Forex-u se praktično novcem kupuje novac tako da uvećanje kapitala na trgovinskom računu ne treba da znači satisfakciju zbog samo jednog uspešnog trejda. Kapital na računu treba permanentno doživljavati kao investicioni potencijal za plasiranje po utvrđenom Biznis planu. Dobitnička filozofija uvek potencira perspektivno investiranje. Sa druge strane, gubitnički mentalitet teži da zadrži status quo situaciju koja je u jednom datom trenutku zadovoljavajuća. Tako se može objasniti situacija gde jedan negativan trejd nanese mnogo više štete od samog gubitka novca sa računa. Psihologija trejdera treba da bude uvek na zavidnom nivou pri čemu kriterijum profitabilnosti izjednačuje sa planskim trgovanjem i obavezno poslovanje prema Biznis planu. Nakon jednog uspešnog perioda ili nekoliko profitnih transakcija trejderi se često prepuste zadovoljstvu dobro obavljenim poslom percipirajući ga kao konačnu realizaciju. Suštinski to je dodatna emocionalna slabost manifestovana kroz opterećenost rezultatom jednog ili više pojedinačnih trejdova. Ako se uzme obrnuta situacija, dakle, period negativnih rezultata, trejder će bolje razumeti da psihološki pritisak takve vrste nema mesta u planskom obavljanju poslovanja. Umesto toga, pažnju treba usmeriti na razvojnu politiku u cilju ostvarenja Biznis plana gde investicijsko projektovanje ima centralni značaj. Trgovanje na Forex-u treba da predstavlja kontinuiran proces gde uvid u stanje trgovinskog računa u određenom momentu ne treba da bude jedino merilo profitabilnosti. Permanentni rast kapitala treba da bude osnovni kriterijum profitabilnosti, ali u praksi ima i drukčijih primera. U svemu tome je jako važno razdvojiti dobitničku filozofiju od gubitničke psihologije koju karakteriše euforična radost zbog svakog ostvarenog dobitka. Iako je uvek na umu činjenica da je Forex trgovanje profitabilan biznis (volatilno i likvidno tržište) ipak se treba računati i na moguće gubitke. Sa takvog stanovišta treba rezonovati da je stanje na računu relativno pogotovo ako se posmatra za unapred predviđeni vremenski interval. Upravo zbog toga je permanentni rast na računu prihvatljiviji kriterijum jer ukazuje na kontinuitet pozitivnog poslovanja uz ostvarenje radnih zadataka prema dugoročnom planu. Pošto tržišni uslovi u najvećem delu diktiraju tempo trgovanja nerealno je da se u Biznis plan precizno unose cifre konvertabilnih novčanica za cilj. Ponekad se treba zadovoljiti malom dobiti jer kada su tržišne prilike ređe povoljne za investiranje ne treba srljati u trgovinu samo zbog željenog rezultata. Uostalom, svaka eventualna prognoza u vezi sa tržištem valuta treba da je bazirana na analizi gde se profitabilnost projektuje prema principima Money Management-a i raspoloživom kapitalu na duže staze. Krupan kapital se upravo generiše na dugoročnim intervalima čak i kada se kratkoročno ostvaruju znatno visoke profitabilne transakcije.