You are currently viewing Osobine trgovinskih sistema

Osobine trgovinskih sistema

Trgovinski sistemi vrlo intrigiraju Forex trejdere od prvog dana kada se upoznaju sa Forex Market-om. Prva asocijacija na ovakve sisteme stvara percepciju sistema za pravljenje novca, što i nije daleko od istine, ali uz opasku da su sistemi samo deo kompleksnog strateškog pristupa Forex biznisu. Pokazatelji koji čine osnovnu konstrukciju trgovinskih sistema mogu biti različiti indikatori (oscilatori i trend indikatori), osnovni elementi tehničke nalize (linije, kanali trenda i dr.), razni pomični proseci, indikatori proporcionalnae analize, cenovni obrasci formacije sveća i još mnogo toga. Najjednostavniji trgovinski sistemi obično sadrže jedan ili dva pokazatelja dok najsloženiji među njima kompleksne programske konstrukcije imaju kombinovane indikatore. Složeni tehnički indikatori već i samostalno predstavljaju svojevrsne sisteme za trgovinu jer u svom sastavu odveć sadrže više pokazatelja (npr. Ichimoku, Heiken Ashi, MACD i dr.). Međutim, treba naglasiti da trgovinski sistemi koje trejderi koriste pri trgovanju na Forex-u treba da ispunjavaju određene uslove određenog stepena primenjivosti da bi bili u stanju da obezbede ostvatenje profita na osnovu rezultata koje pružaju. Potrebno je da su prilagodljivi različitim vremenskim periodima, da pružaju dobre rezultate, kako kod kratkoročnih i dugoročnih (srednjeročnih) trgovina, tako i u vrlo složenim tržišnim uslovima. Druga važna činjenica se odnosi na izbor indikatora koji bi trebalo da budu standardni, a to znači da svi pokazatelji uz pomoć kojih se analizira finansijsko tržite treba da su dobro poznati trejderima što je moguće ukoliko se često upotrebljavaju i ako trejder pojedinac razume njihovu suštinu. Pojam standardni indikatori podrazumeva i postavljanje parametara indikatora za izračunavanje na osnovne vrednosti (primenjuju se po default-u, a prema već utvrđenim veličinama karakterističnim za određeni vremenski period posmatranja). Osim toga, trgovinski sistemi se međusobno razlikuju i prema stepenu raznovrsnosti i pouzdanosti u sačinjavanju tehničke analize. Postoje trgovinski sistemi koji su specijalno konstrisani za praćenje kretanja cena na tržištu pojedinih valutnih parova (prema njihovim specifičnim osobinama). Takvi trgovinski sistemi se mogu primenjivati istovremeno i kao univerzalni sistemi (svi investicioni instrumenti), ali svakako pružaju najpouzdanije rezultate za one, za koje su specifično programirani. Neki trgovinski sistemi dobro funkcionišu na svim vremenskim intervalima, ali najpouzdanije deluju na određenim time frame-ovima što se svakako treba iskoristiti kao posebna pogodnost za otvaranje trgovinske transakcije. Dakle, treba imati u vidu da svaki trgovinski sistem ima svoje vrline i mane uz istovremenu činjenicu da i svaki pojedinac ima svoju ličnu percepciju i razumevanje funkcionisanja određenog sistema. Zato se upozorava da se sistemi ne mogu primenjivati paušalno već se svaki njihov parametar pažljivo meri i procenjuje u datoj situaciji itd.