You are currently viewing Primer višeznačne interpretacije indikatora

Primer višeznačne interpretacije indikatora

Forex trejderi preferiraju indikatore tehničke analize jer omogućavaju slikovito praćenje kretanja cene na tržištu kao i da u svakom trenutku mogu da intervenišu po potrebi, promptno ako treba. Međutim, u tome ima mnogo više previda nego korisnosti jer se time unapred osporava sigurnost u analitički zaključak i štaviše, celokupna anliza stavlja pod znak pitanja. Ako trejder smatra da svaku promenu cene čak i na kratkom intervalu treba analizirati uz potrebu reakcije onda analiza gubi smisao kao osnov za projekciju trejda. Zato je neophodno višeznačno isčitavanje indikatora tehnilke analize. Ta višeznačnost se ogleda u potpunom poznavanju prirode ponašanja određenog indikatora kao i promena vrednosti parametara u odnosu na druge korisne pokazatelje. Na datom primeru se može jednostavno ukazati na različitost u ponašanju indikatora CCI prema drugim grafičkim objektima pri čemu su informacije koje pruža bitno različite. Recimo, da CCI indikator jednoznačno upućuje analitičara da donese odluku otvaranja kupovne pozicije, odnosno, kasnije prodajne pozicije (primer na grafikonu). Prilika za ulazak u Buy poziciju pokazuje eksplicitnu interpretaciju CCI indikatora (presek linije indikatora na nultom nivou nagore) koji je podudaran sa presekom grafikona cene preko crvene opadajuće trend linije. Znači da nema nikakve dileme da se generiše obrt trenda u rastući i to na sveći koju pokazuje zelena Up strelica. U tom trenutku trejder nema nikakvu sumnju u zaključak prema osnovnom tumačenju CCI indikatora.


Izvor: www.fortrade.com

Međutim, pozicioniranje Sell pozicije nailazi na dilemu koju treba podrobno analizirati. Naime, CCI indikator sa pozicijom pokazne crvene strelice nadole sličnim pomašanjem parametara daje signal prodaje. Cena istovremeno probija donju liniju rastućeg kanala trenda i logično pokazuje tendenciju daljeg pada. Ali, vidimo da cena ipak ulazi u konsolidaciju iako CCI indikator uporno pokazuje Down trend. Zapravo, cena istrajno prelazi u Down trend tek na pokaznu žutu strelicu dok CCI indikator reaguje čak na svaki Up&Down tokom konsolidacije cene. Takođe, vidimo da ne bi bila pogrešna odluka Sell da je ranije pozicioniran trejd, ali reagovanje na svaki i najmanji treptaj CCI indikatora bi uslovio i pogrešnu poziciju Buy. Recimo, dugoročna horizontalna linija (žute boje) predstavlja snažnu podršku Up trendu što u saglasju sa parametrom CCI indikatora (crven kružić) pokazuje kretanje cene nagore (pod znakom pitanja) itd. Ipak, to se nije dogodilo, ali ne zato što CCI indikator greši već ranije ustanovljena informacije upravo na osnovu kretanja grafikona CCI govori drukčije. ZAKLJUČAK – deo grafikona rasta cene između dve vertikalne trend linije evidentno pokazuje da se CCI indikator nalazi u zoni prekupljenosti (overbought, iznad nivoa 100) i to baš kada je cena iznad žute horizontalne trend linije. To znači da žuta trend linija postaje slab otpor daljem opadanju cene uz manje oscilacije u zoni oko nje (konsolidacija sa upornim kupcima na tržištu kao domen psihologije mase i sl.) nakon čega je logično usledio Down trend na proboju dugoročne trend linije što Sell poziciji daje njeno potpuno opravdanje uz isplativost trgovinske pozicije itd.