You are currently viewing Kompromis inicira optimalno rešenje

Kompromis inicira optimalno rešenje

Mnogo puta su Forex trejderi čuli već dobro poznatu floskulu da ne postoji jedinstveni tehnički alat niti softver koji bi mogao apsolutno sigurno ponuditi dobar finansijski rezultat. Finansijska tržišta su isuviše složena za tako nešto, a posebno je kompleksno najveće tržište novca na svetu (Forex Market). Tehnički indikatori kao ni sistemi svakako ne mogu obuhvatiti sve varijable koje utiču na kretanje tržišta. Mnogi matematičari koji se bave finansijama osmišljavaju razne algoritme kojima se trude da predvide cenovna kretanja, ali dva osnovna problema uvek ostaju aktuelna sve do konačnog rešenja. Konačno rešenje jeste investiciona odluka kojoj predhodi dilema kao sastavni deo Forex trgovanja. Uzaludne su tendencije i sva stremljenja da se pronađe univerzalan način za rešenje jer ne postoji savršenstvo koje može pomiriti dve suprotnosti. Dakle, jedinstveno rešenje za dva problema (ili više, svejedno) leži u kompromisu koji jeste svojevrsna umešnost investicionog projekta. Kao prvo, treba prihvatiti činjenicu da rešenje treba da bude kompleksno bez obzira što na prvi pogled izgleda kao izbor između samo dve mogućnosti. Prosto sagledavanje suštine stvara privid o samo dva problema koji su pred rešenjem, a isto tako potenciranje jednoznačnog rešenja i ako je moguće zauvek, nije pravi način razmišljanja u Forex trgovanju. Upravo obrnuto treba postaviti stvari kao jedan problem, a dva rešenja. Dakle, kada trejder donosi investicionu odluku za otvaranje pozicije ima samo jedan problem – pozicioniranje trejda. To čini projekciju trejda sa svim elementima analize i dr. Ali, kada je pozicija već otvorena tada predstoje dva rešenja – dobitak ili gubitak. Jasno je da jedno isključuje drugo, ali kompromos se sastoji u prostoru koji čini kontrola rizika. Pa, ako je pozicija profitabilna dobitak je izvestan, a ako nije, kontrolom rizika se obezbeđuje umanjenje gubitka kao važan udeo ukupnog profitabilnog poslovanja. Zato svaki trgovac na Forex-u toliko traga za odgovorom na pitanje kada treba ući u trade-poziciju i u kom smeru – buy ili sell? Izgleda kao da treba rešiti dva problema jednim potezom što je ponekad vrlo lako, a ipak češće vrlo teško Međutim, suština je da profitabilnost poslovanja podrazumeva stvaranje profita, ali i njegovu konzistentnost. Akumulacija profitnih trejdova znači, ne samo više pozitivnih trejdova nego i očuvanje kapitala što zahteva smanjenje broja gubitaka. Opet dva problema, kako profitirati i kako ne izgubiti? Siguran ulog postaje preokupacija koja potencira dilemu, večno postojanje dve strane baš kao odluka buy ili sell itd. Tehnička analiza daje alate za odgovor na većinu pitanja, ali pošto nema jedinstvenog recepta za trgovanje na Forex tržištu, svako ponuđeno rešenje treba tretirati bez nerealnih očekivanja. Tako se na specifičan način pronalazi neka vrsta kompromisa i sa samim sobom u vidu dobre psihološke analize, a samim tim i veće sigurnosti u sopstvene odluke.