You are currently viewing MACD – Konvergencija i divergencija pomičnih proseka

MACD – Konvergencija i divergencija pomičnih proseka

Konvergencija i divergencija pomičnih proseka se podjednako dobro primenjuje na dnevnim i nedeljnim grafikonima tako da se često koristi kao pouzdan indikator tehničke analize. MACD histogram praktično iscrtava razliku između bržeg i sporijeg prosečnog kretanja. Situacija u kojoj je histogram veći pokazuje veće odstupanje između linija dva eksponencijalna pomična proseka – divergira, odnosno, kada se linije prosečnog kretanja približavaju jedna drugoj histogram postaje manji – konvergira. U grafičkom smislu, MACD histogram je predstavljen u obliku vertikalnih stubaca koji osciluju oko nulte linije na grafikonu. Kada histogram preseca nultu liniju i pokazuje pozitivne vrednosti odgovara rastućem trendu tj.kada ima negativne vrednosti podudaran je silaznom trendu na cenovnom grafikonu.

Grafikon MACD indikatora ima tri karakteristične vrednosti (podešavanje po default-u 12,26,9):
– Prva vrednost označava broj perioda za izračunavanje bržeg prosečnog kretanja (12 predhodnih sveća bržeg prosečnog kretanja);
– Drugi broj označava period za izračunavanje sporijeg prosečnog kretanja (26 predhodnih sveća sporijeg prosečnog kretanja);
– Treća vrednost predstavlja broj sveća koje se koriste za izračunavanje prosečnog kretanja razlike između bržeg i sporijeg prosečnog kretanja (9 predhodnih sveća razlike između dva prosečna kretanja – histohram na grafikonu indikatora).


Izvor: www.fortrade.com

Primer grafikon EUR/USD (Daily chart) – Vertikalne linije (označene crvenom bojom) pokazuju podudarnosti MACD grafikona (presek histograma u nultom nivou) sa promenom trenda na cenovnom grafikonu. Ranije ustanovljena važna linija otpora/podrške na vrednosti cene od 1.3205 u dugoročnoj analizi valutnog para EUR/USD dobro je poslužila kao pokazni primer gde cenovna putanja probija liniju otpora u momentu kada histogram preseca nulti nivo i postiže pozitivne vrednosti. Kada cenovna putanja prelazi liniju podrške i dostiže vrednosti manje od 1.3205 istovremeno histogram na MACD grafikonu prolazi nulti nivo i poprima negativne vrednosti. Treba imati na umu da MACD indikator daje rane signale kao i svi oscilatori, tako da presek histograma u nultoj liniji predhodi signalu za kupovinu ili prodaju, pa je sigurnije koristiti ga za izlazak iz pozicije (kraj postojećeg trenda) nego za generisanje obrta trenda i ulazak u poziciju koja je suprotna u odnosu na trend koji već traje neko izvesno vreme (situacija na grafikonu označena elipsastim objektom plave boje – cena ne uspeva da probije otpor na 1.3205 dok histogram ima neznatne pozitivne vrednosti sve do momenta kada se ponovo spušta ispod nultog nivoa – dobar signal za napuštanje buy pozicije).