You are currently viewing Forex i hazard – psihologija mase

Forex i hazard – psihologija mase

U analizama Forex trgovanja već je bilo mnogo reči o osnovnim razlikama između trejdera i kockara, odnosno, bitnih činjenica koje potpuno razdvajaju trgovanje na Forex-u od gambling-a. Ustanovljena je nepobitna činjenica da se jedna od najbitnijih razlika sastoji u tome što se trejder bavi anticipacijom budućih događanja na tržištu, a kockar se trudi da predvidi proricanjem ishod sledećeg odigravanja u igri na sreću. Dakle, postavka Anticipation/Not prediction je polazna osnova u psihološkoj analizi trgovanja na Forex-u na osnovu koje se jasno pravi razlika između učesnika on-line kazina i Forex trejdera. U okviru sveobuhvatne analize tržišta, psihološka analiza ovaj problem posebno tretira u okviru segmenta Risk management (Uprevljanje rizikom), ali i u drugim sastavnim celinama – Self control and Special tipe personaloty (Kreiranje profesionalne ličnosti i samokontrola), System-Trading Rules (trgovanje prema sačinjenom biznis planu), Accepting responsibility (preuzimanje odgovornosti) itd.

Međutim, neizvesnost tržišta koja je evidentna pojava zbog čestih oscilacija usled pojačane volatilnosti cenovnih kretanja dovodi do dileme mnoge trejdere u pogledu percepcije trgovanja na Forex-u. Elem, u prvom susretu sa Forex-om, mnogi trejderi su skloni da usled prevelikog isčekivanja, svojim ponašnjem na euforičan način percipiraju proces trgovanja. Sve do momenta kada trejder stekne veštinu da kanališe svoje emocije na pravi način, njegova percepcija trgovanja na Forex-u ima mnogo sličnosti sa hazardom. Tek tada svoju pažnju fokusira na analizu tržišta i projektuje svoju buduću akciju u trgovanju, a to se odražava unutar segmenta Money management (Upravljanje novcem), trejder je spreman da trguje uz veliku verovatnoću uspešnosti. Dakle, za razliku od kockara koji iščekuje sreću, trejder se ne bavi pukim nagađanjem poslovnog poteza već projekcijom investicione odluke postiže planirani dobitak. Međutim, pokušaj procene verovatnoće pozitivnog ishoda svake trgovinske pozicije često navodi trejdere da čine tri najveće greške u trgovanju:

– Nedefinisanje rizika (trgovanje bez stop loss ili pomeranje ovih pozicija u toku trgovanja trejderi praktikuju u grčevitom naporu da predvide verovatnoću ishoda svakog trejda);
– Skraćivanje gubitničkih pozicija (panika usled tipičnih oscilacija tržišta);
– Skraćivanje dobitnih pozicija (zadovoljavanje sa malim profitima kao rezultat straha od promene smera kretanja cena na tržištu).

Poređenja radi, vlasnici kazina se nikada ne trude da odrede ishod svake igre već je dovoljno da principi statistike i verovatnoće budu u njihovu korist. U tome se sastoji njihov sistem uspeha, a na osnovu koga se sačinjavaju dugoročni biznis planovi. Dakle, Casino biznis funkcioniše na osnovu statistikih izračuna velikog broja nasumičnih slučajeva uz verovatnoću da događanja većine odigranih bet-ova (uloga) bude najčešće u korist priređivača igara na sreću. Naravno, sve to nije olako prepušteno euforičnom nagađaju i iščekivanju sreće već je vrlo strogo ustrojeno pravilma o igrama na sreću. Dakle, Money management je ključ uspeha Casino-a što se najbolje uviđa upoređivanjem percepcije kockara i priređivača igara na sreću. Dok kockari „kidišu“ na srećni dobitak, Casino se bavi sumiranjem dobitaka na osnovu realizacije vrlo preciznog Bizis plana. Dakle, Forex trgovanje u tom kontestu treba ustrojiti poput Casino biznisa, a ne prema modelu suštine hazarda. Osim toga, filozofija kockara koji sanjaju da povrate izgubljeni novac ide na ruku priređivančima igara na sreću. Oni kreiraju pravila igre na poseban način da preduprede ishode na osnovu ponašanja euforičnih igrača na sreću. Sprega psihologije mase i Money management-a treba da bude ključ u sačinjavanju svake poslovne strategije, pa i Forex biznisa.