You are currently viewing Lako se trguje na Forex-u

Lako se trguje na Forex-u

Svakodnevne Forex aktivnosti spadaju u kategoriju lakših poslovnih zadataka jer se čitav posao obavlja na profesionalnoj, sofisticiranoj platformi koja je specijalno programirana da bude prilagođena širokom auditorijumu korisnika najrazličitijih profila. Dakle, na pitanje kako se trguje na Forex-u, svi odgovori su koncipirani u jedinstvenoj elektronskoj platformi koja je praktično prozor u svet globalnih finansija. Drugo pitanje predstavlja način funkcionisanja najvećeg finansijskog tržišta na svetu čiji učesnik postaje svaki trejder koji ima otvoren Live account posredstvom Forex brokera koji mu pruža svu nephodnu podršku u trgovanju. Da bi trejderi shvatili suštinu kako se trguje na Forex-u, neophodno je da razumeju osnovne činjenice međunarodne trgovine valutama (valutnim parovima). Naime, većina zemalja u svetu poseduje svoju sopstenu valutu tako da je međunarodna trgovina podrazumevana kao razmena različitih valuta pri čemu se trgovina valutama odvija na deviznom tržištu. Prema tome, velike svetske korporacije obavljaju transakcije razmenom različitih valuta zbog njihove globalne pozicioniranosti gde su klijenti internacionalni tako da porast globalne trgovine formira važan segment deviznog tržišta. Te transakcije na deviznom tržištu određuju stope po kojima se valute razmenjuju što za rezultat ima određivanje cena stranih dobara i finansijske imovine. Naravno, značajno je napomenuti da kada kompanije, banke i vlade zemalja kupuju i prodaju valute na deviznom tržištu ne čine to svežnjima novčanica u dolarima ili nekoj drugoj valuti već se trgovina vrši načinom kupoprodaje bankovnih depozita denominovanih u različitim valutama što praktično znači da operišu, umesto dolarima, depozitima koji su denominovani u dolare. Globalno finansijsko tržište se razlikuje od ostalih tržišta po ogromnoj likvidnosti jer se na njemu sučeljavaju interesi centralnih i poslovnih banaka, multinacionalnih kompanija, hedž-fondova, krupnih individualnih investitora kao i malih privatnih špekulanata kojih je sve više širom sveta. Kao najvažnije treba istaći da je globalno tržište decentralizovano finansijsko tržište koje radi 24/5 dana te neprekidno omogućava konverziju valuta. Iz toga proizilazi logična činjenica da je dnevni obrt novca na Forex Market-u u stalnom porastu i opseg stremi da premaši trilionske cifre. Ova likvidnost i radno vreme non-stop u toku radne sedmice su dve karakteristike koje možda i najviše privlače trejdere da se bave ovim unosnim poslom. Dakle, lakoća učešća na Forex-u se, pre svega, ogleda u obezbeđenim svim uslovima za potencijalnu profitabilnost jer likvidnost nije „drugo ime“ za mnoga konvencionalna tržišta pa je to dovoljan preduslov za kontinuitet poslovanja. Takođe, ne treba zanemariti sveobuhvatnu podršku Forex bokera koji su do te mere usavršili komunikaciju sa svojim klijentima da u svakom času u toku dana obezbeđuju potrebnu pomoć i uslugu. Doslovno rečeno, Forex trejder sa lakoćom trguje na globalnom tržištu nakon usvojanja veštine manipulacije na elektronskoj platformi, a sve ostalo podrazumeva ličnu kreativnost i njegov poslovni izražaj kroz viziju investitora stvaraoca.