You are currently viewing Koliko vremena treba za Forex analizu

Koliko vremena treba za Forex analizu

Iskusni poznavaoci Forex-a odlično znaju da je udeo analize u svakom trejdu veliki tj. najbitniji za kvalitet trgovanja. Uopšte se ne dovodi u pitanje svrha analize koja treba da prethodi otvaranju pozicije jer to i jeste vitalni deo trgovinske transakcije. Sasvim je pogrešno izdvajati analitički deo od drugih funkcija kreiranja trejda tako da vreme potrebno za trgovanje na Forex-u postaje bespredmetna činjenica za kvalitet. Zato bi trebalo usvojiti stav kao strateški da dužina vremena potrošena na analizu tržišta nikada nije predugačka ako kvalitativno zadovolji potrebu trgovanja. Svaki trejder kao pojedinac predstavlja psihofizički potencijal sa individualnim karakterom pa je irelevantno precizirati adekvatnu dužinu vremena za analizu. I sama dužina vremena za koju će trejder donositi valjane investicione odluke u kvantitativnom i kvalitativnom smislu je podložna promeni što zavisi od njegovog ličnog napretka u poslovanju. Ipak, treba znati da nisu početnici ti koji mnogo vremena odvajaju za analizu tržišta. Obično se smatra da su nesigurni u interpretaciji indikatora kao i u pogledu drugih elemenata (baratanje elktronskom platformom i sl.) i da previše oklevaju pre ulaska u poziciju. Ali, nije to jedini razlog predugačkog analiziranja koje prethodi otvaranju trgovinske pozicije. I vrlo vešti trejderi ponekad utroše više vremena na analizu od uobičajenog jer smatraju da je važno proveriti svaki detalj pre odluke za buy ili sell. Međutim, mnoge brine kvantitativno svojstvo analize, dakle, koliko dugo treba da traje kao optimalno? Tu treba razgraničiti neke pojmove koji se tiču kreiranja trejda. Možda je najbolji primer dugotrajno trgovanje na jednom istom valutnom paru. Analitičar najpre pravi dugoročnu analizu kretanja cene na odabranom valutnom paru, a u daljem posmatranju situacije prati tržišno dešavanje. U skladu sa zaključcima koji se odnose na razvoj situacije on donosi investicione odluke i otvara pozicije. Pošto to sve radi za jedan isti valutni par on vremenom ima sve jasniju predstavu o ponašanju cene (dnevna i nedeljna volatilnost, tok dugoročnog inicijalnog trenda i sl.). Dakle, iz dana u dan, potrebna analiza se svodi na kontrolu parametara postavljenih za polaznu osnovu u analizi. Povrh svega, treba reći da je takav pristup analizi vremenski nezavistan jer kvantitativno zadovoljava potrebu valjanog kreiranja više trejdova na osnovu kvalitativno dugotrajnih saznanja. Zaključak se odnosi na evidentnu činjenicu da potrebu više pojedinačnih trejdova zadovoljava dugoročna analiza itd. U Forex praksi se često događa da se jedan broj trejdera žali da previše vremena troši na analizu i da im premalo vremena preostaje za trgovanje. Najčešće je u pitanju nerazumevanje toka procesa trejdovanja. Ulazak u poziciju i praćenje razvoja realizacije trejda se ne može izolovati od prethodne analize neophodne za donošenje investicione odluke. Treba se imati u vidu i da je ponekad najbolja odluka – ne doneti odluku, jer se nužno ne mora trgovati ako tržišni uslovi ne pružaju dobru priliku itd.