You are currently viewing Pokušaj zloupotrebe Fibonacci niza

Pokušaj zloupotrebe Fibonacci niza

Proučavanje prirodnih pojava kroz vekove predstavlja stvaralački proces kao naučni metod koji čini spoj elemenata iz matematike, fizike, biologije i drugih prirodnih nauka sa stvaralaštvom u umetnosti, istoriji, psihologiji, muzici itd. Ovaj stvaralački proces kao ukupno stvaralaštvo društvene zajednice ima važan zadatak, kao i da istovremeno traži mnoga objašnjenja za pojave koje su u komplemantarnom odnosu sa prirodnim procesima. Međutim, na drugoj strani postoje mnoge pojave u društvenom životu ljudi koje nisu komplemantarne sa prirodnim zakonitostima, ali jednako pokušavaju da pronađu svoju afirmaciju kroz razne oblike manifestovanja u kojima su često jedino same sebi svrha. Zato su izražene česte kontradiktornosti koje su poznate kao „slavom ovenčane“ nelogičnosti, a jedna od njih je, svakako, pokušaj da se Fibonacci-jev niz kao matematički metod primeni u strategijama hazardnih igara, što ne samo da je pokušaj zloupotrebe naučnog metoda u njegovom implicitnom značenju, već se ide i dalje od toga u obliku raznih promocija koje treba da omoguće laku zaradu.
Svaki pokušaj da se ovaj matematički niz približi hazardnim igarama čini se najviše iz razloga reklame, promovisanja igara na sreću, posebno ako se uzme u obzir lakoća pristupa on-line igračnicama na sreću posredstvom interneta. Sadržaji sajtova koji se bave ovom tematikom nude vizelni grafički prikaz u kome često objašnjavaju razne kombinacije za odigravanje elektronskih uloga (betova) uz korišćenje sistema za igru. Prema tim objašnjenjima ovi sistemi treba da omoguće igračima vrlo visoke zarade u igrama na sreću, poznati kao Roulette Strategy system ili Casino Sculping. Ne retko, za takve sisteme se daju netačna objašnjenja da su zasnovani na progresiji tj. progresivnom načinu odigravanja betova u skldu sa Fibonacci-jevim nizom brojeva. Sve ovo najviše liči na samo još jedan način da se masi ponudi svojevrsna promocija mogućnosti „srećnog ishoda“ ili iluzija o srećnom dobitku. Poznato je da su igrači na sreću skloni da veruju u kockarske „podvige“ takva percepcija hazarda predstavlja plodno tle za plasiranje raznih tobože-sistema za kocku zasnovanih na matematičkim modelima i verovatnoći, a sve u cilju da se „pomogne“ sreći da istraje i donese velike kockarse dobitke. Sve ovo skupa nema nikakve dodirne tačke sa matematičkim metodom Fibonacci niza i predstavlja samo još jedan dokaz neuspelog pokušaja da se hazard grubo i bespredmetno poistoveti sa investiranjem na finasijskim tržištima. Budući da kockarske igre nikako nisu pandan prirodnim procesima i na tom polju ne vladaju nikakvi prirodni zakoni, u pitanju je lakoverna kockarska iluzija koja je zasnovana na verovatnoći slučajnog događaja. Ukratko, svaka slučajna podudarnost sa zakonitostima koje vladaju u Fibonacci matematičkom metodu mogu doprineti da se osujeti tajanstveni niz brojeva na Roulette-u čiji je ukupan zbir – 666. Osim toga, dobri poznavaoci istorijata postanka i razvoja igara na sreću vrlo dobro znaju da rapored brojeva na cilindru Roulette-a ne pripada niti jednom poznatom matematičkom modelu, čime su se bavili mnogi matematičari, a najpoznatiji među njima je francuski fizičar, matematičar i filozof Blaise Pascal. Dakle, ova kratka storija bi trebalo da stalno podseća Forex trejdere da trgovanje na globalom tržištu nikako ne sme imati sličnosti sa hazardom kao neprirodnim stanjem (porok) već da se treba prikloniti egzaktnoj naučnoj istinitosti.