You are currently viewing Vremenski ciklusi i njihov značaj

Vremenski ciklusi i njihov značaj

Forex trejderi često pogrešno smatraju vremenski faktor sekundarnim parametrom u tržišnom kretanju. Međutim, upravo je obrnuta situacija, vremenski ciklusi predstavljaju odlučujući faktor analize tržišnih trendova, a može se pouzdano smatrati da svi alati tehničke analize poboljšavaju svoj uticaj ukoliko se uključi analiza vremenskih ciklusa. Dakle, tehnička analiza finansijskih tržišta u svim svojim razvojnim fazama umnogome zavisi od vremenske dimenzije, tako da se vremenska komponenta mora uzimati u obzir na konzistentan način. Mnogo je primera u kojima je jasan pozitivni značaj aspekta vremenskih ciklusa, a to su:

  • Dužina oscilatora je povezana sa njima svojstvenim vremenskim ciklusima (popularne vrednosti perioda posmatranja kod oscilatora su 5, 10, 20 dana, sedmica ili meseci koji se baziraju na kalendarskim veličinama kod pomičnih proseka i oscilatora. Npr. 28 kalendarskih dana odgovara ciklusu od 20 trgovinskih dana, što odgovara dominantnom mesečnom trgovinskom ciklusu, a često se zbog preciznosti upotrebljava polovina vrednosti dominantnog ciklusa – period 14, odnosno 10 trgovinskih dana).
  • Analiza linija trenda je pouzdanija ukoliko se uključi analiza vremenskog ciklusa i na taj način utvrdi relevantnost glavnih linija trenda u odnosu na linije manjeg značaja. Pošto se u analizi koriste i dnevni i nedeljni signali pokazatelja trenda gde dnevni signali moraju biti u saglasnosti sa prevladavajućim trendom na nedeljnom grafikonu, to svakako govori o značaju trend linija na dugoročnom grafikonu u odnosu na grafikon kratkoročnijeg vrmenskog ciklusa.
  • Analiza cenovnih obrazaca (Chart pattern) ima neuporedivo veći značaj ukoliko se tretiraju sa aspekta vremenske komponente, odnosno, ciklični vrhovi i dna pomažu u postizanju preciznijeg sagledavanja cenovnih kretanja i određivanju najznačajnijih momenata kada cene dostižu one karakteristične vrednosti koje su relevantne u analizi tržišnih kretanja.

Svakako treba imati na umu da cene predstavljaju samo polovinu potrebnih informacija u konciznoj analizi finansijskih tržišta, iako u analizi imaju primarni značaj. U grafičkom smislu, cene se prikazuju na vertikalnoj osi, dok se na horizontalnoj osi prikazuje vremenski okvir u kome se odvija cenovno kretanje, tako da grafikon tehničke analize treba posmatrati kao prikaz kretanja cena u vremenu (cenovni i vremenski grafikon). Na osnovu navedenih činjenica nije teško razumeti analitičare vremenskih ciklusa koji smatraju da su upravo vremenski ciklusi ključni u predviđanju tržišnih kretanja i da ih nikako ne treba smatrati činiocima od sekundarnog značaja.