You are currently viewing Sklonost Forex trejdera ka automatizovanim sistemima

Sklonost Forex trejdera ka automatizovanim sistemima

Forex trejderi koji pretenduju na tehnički aspekt u analizi obično preferiraju korišćenje automatizovanih sistema za trgovanje. Ipak, to nije pravilo jer suštinski svako programiranje trgovinskog sistema teži da implentira fundamentalne faktore u cilju što prediktivnijeg odgovora na tržišne uticaje. Međutim, ima i oprečnih mišljenja da upravo fundamentslni analitičari više upotrebljavaju automatizovane trgovinske sistema jer im tehnički pristup nikada nije prvi aspekt postavke itd. U svakom slučaju, treba razumeti da sklonost trejdera nije od pesudnog značaja za konciznu Forex analizu već je neophodno imati pravilan stav prema programskim rešenjima. Dakle, ako trejder već preferira da trguje pomoću automatizovanih sistema mora da zna sve prednosti koje pružaju kao i nedostatke o kojima treba povesti računa kako bi se predupredila pojava neželjenih efekata. Inače, u svakodnevnoj praksi postoji niz situacija u kojima je gotovo suvušno primeniti automatski program jer nije moguće iskoristiti njegove prednosti koje može da pruži. Činjenica je da automatizovani sistemi najčešće prate tržišne trendove što se manifestuje na način da određeni sistem mora pratiti glavni trend da bi imao profitabilne rezultate. Istovremeno važi pravilo da sistemi ne mogu biti profitabilni ukoliko na tržištu nema izraženih trendova. U slučaju bočnog trenda automatizovani sistemi praktično gube na značaju tj. sve dok traje period konsolidacije cena. Drugi veći nedostatak automatizovanih sistema proizilazi iz činjenice da oni nisu programirani da prepoznaju obrt trenda na tržištu. Generalno posmatrano, automatizovani sistemi prate tržišni trend sve do momenta dok se ne uspostavi i potvrdi novi trend, tačnije rečeno, sve dok se ne potvrdi obrt trenda. Ova karakteristika automatizovanih sistema je značajni nedostatak i glavni razlog što iskusni trejderi automatizovane sisteme koriste kao dopunske tehničke alate za predviđanje budućih tržišnih kretanja. Tako se najčešće automatizovani sistemi kombinuju sa oscilatorima u cilju efikasnog eliminisanja zakasnelih reakcija pri obrtu trenda (primer: izlazak iz tržišne pozicije i sl.). Ipak, kao neka vrsta izvedenog zaključka, može se reći da dobre automatizovane softvere odlikuju dve osobine. Pre svega, daju relativno dobre rezultate kada prevladava izraženi trend dok se u periodima mirnih trendova koriste da bi se sačuvali akumulirani profiti. Sa tog stanovišta su najnepouzdaniji oni sistemi koji nisu u stanju da nadziru sopstvene rezultate, odnosno, ne signaliziraju dovoljno precizno. Zato treba naglasiti da prevelika očekivanja od softvera kao „gotovih sistema“ za siguran profit nisu preporučljiva. Sa druge strane, postoje dobri alati platforme koji se uspešno koriste za prepoznavanje izraženog trenda i primena određenog sistema najpodesnija. Među njima se najčešće koristi ADX linija poznatija kao Wilderov sistem usmerenog kretanja i dr.