You are currently viewing Pravila Forex Market maker-a

Pravila Forex Market maker-a

Market maker-i na Forex tržitu imaju značajnu ulogu za poslovanje Forex trejdera i zato je važno na transparentan način istaći njihovu ulogu i pravila njihovog poslovanja. Najpre, Forex Market maker-i su posrednici u Forex trgovanju koji daju mogućnost da mali špekulanti ili Forex trejderi mogu na ravnopravan način trgovati na Forex platformi kao i svi ostali. Ta ravnopravnost (pod znacima navoda) zapravo predstavlja mogućnost da mali špekulanti imaju realne mogućnosti da investiranjem relativno malog kapitala trguju pod istim uslovima kao krupni igrači (elektronska Forex platforma u realnom vremenu). U funkcionalnom smislu to obuhvata određene aktivnosti Forex Market maker-a:

– Forex Market maker neprestano kupuje i prodaje određeni investicioni instrument po ceni koja je otvoreno navedena na tržištu bez naknade (otvoreno tržište – OTC). Praktično, Market maker-i deluju kao protivstrana u većini poslova koje obavljaju Forex trjderi kao mali ulagači kontinuiranom kupovinom i prodajom po kotiranim cenama na OTC tržištu;
– Osiguranje likvidnosti koja je, inače, važna odlika Forex tržišta je svakako umnogome u domenu aktivnog poslovanja Market maker-a dok se zarada Market maker-a kao brokera odnosi se na visinu spread-a (razlika između kupovne i prodajne cene upri pozicioniranju trejda na određenom investicionom instrimentu) gde cena izražava ponudu i potražnju;
– Market maker-i olakšavaju brze transakcije održavanjem jednostavnog protoka kretanja cena što je značajno za realizaciju instant naloga od strane Forex trejdera itd.

Naravno, poslovanje Market maker-a je pod strogom kontrolom i podleže pravilima u cilju da se osigura integritet učesnika tržišta, ali i ukupne funkcionalnosti globalnog tržišta. Da bi Forex trejderi bili spokojni u svom biznisu imaju priliku da na jednostavan način provere poslovanje Forex brokera. Osim toga, pravila Forex Market maker-a moraju imati tendenciju, pored ostalog, ka poboljšavanju tržišnog kvaliteta kroz formulisanje dužnosti Market maker-a, ali i trgovinskih povlastica koje specifično primenjuju kreatori tržišta. Pravila obuhvataju i kontrolu poslovanja sa ograničavanjem trgovinskih aktivnosti Market makera-a koje bi eventualno mogle povrediti na bilo koji način integritet Forex trgovca (izbegavanje samogenerišućih tržišnih kriza i sl.). Dakle, potreba da se uredi Forex tržište pa samim tim i Market maker-i kao brojni učesnici proizišla je iz jakih spoljašnjih uticaja, pa kako na likvidnost tako i na osetljivost učesnika tržišta na mnoge kompleksne uticajne kategorije. Inače, vrlo često se pojavljuje tip posrednika DD brokeri kao Market maker-i, a ponato je da su to brokeri Dealing-Desk kao kreatori tržišta. Treba znati da oni kreiranjem cena (od kupca prema prodavcu i obrnuto) faktički manipulišu troškovima. Međutim, sva njihova aktivnost je svakako transparentna pod uslovom da posluju sa regularnom licencom. Dakle, najvažnije je da se Market maker uvek drži komplementarne strane trgovine kupujući od trgovaca koji prodaju i prodaju trgovcima koji kupuju itd.