Cena nafte

  • Post author:
  • Post category:Nafta

Cena nafteKada se postavi pitanje zašto cena nafte raste analitičari iz različitih oblasti privrede slažu se da odgovor treba tražiti upravo u uzrocima rasta cena sa više aspekata. Prvi i osnovni uzrok aktuelnog rasta cena nafte je rast globalne potrošnje u proteklim godinama, ocena je većine svetskih analitičara. Pojedini poznavaoci “naftnih prilika” poručuju da svet jednostavno mora da se pomiri da će cena nafte i ubuduće biti visoka. Na destabilizaciju cena nafte utiču i prirodne nepogode poput uragana koji su doveli do zaustavljanja proizvodnje (primer Meksički zaliv) istovremeno izazivajući strah da proizvodnja neće biti u stanju da podmiri potrebe tržišta. Takođe, i događaji poput terorističkih napada izazivaju, pre svega, psihološke efekte, a svaki od ovakvih i sličnih događaja je uzročno-posledično vezan sa trenutnim stanjem na svetskom tržištu nafte, najčešće na način da se cena nafte značajno poveća. Tako je, na primer, smrt saudijskog kralja svojevremeno izazvala nervozu na svetskom tržištu nafte i pogurala cenu naviše. To je razumljivo jer se zna da Saudijska Arabija poseduje četvrtinu poznatih svetskih rezervi nafte i najveći je izvoznik u okviru OPEC-a. Istorijski posmatrano Arabija je najviše priskakala u pomoć kada je cena nafte rasla povećavajući svoje dnevne isporuke, i kao najvažnije, treba naglasiti da Saudijska Arabija i danas održava trend pumpanja nafte  punim kapacitetima.

Mnogi eksperti upozoravaju da skupa nafta može da predstavlja prepreku ekonomskom rastu u mnogim uvozno zavisnim zemljama. Međutim, iako je mnogo primera u svetu gde visoka cena nafte uzima svoj danak, ipak to još uvek nije zaustavilo globalnu ekspanziju. Na primer, poznato je da je sirova nafta sa visokom cenom u bliskoj prošlosti usporila privredni razvoj u zemljama kao što su SAD i Kina, koje su najveći potrošači ovog energenta. Evropska Unija je, primera radi, zbog visoke cene nafte, čak i po dva puta za redom revidirala procenjenu stopu rasta na godišnjem nivou. Dakle, prvi i osnovni uzrok aktuelnog rasta koji konstantno beleži cena nafte je rast globalne potrošnje u proteklih nekoliko godina, što je trend i u današnjim prilikama. Svetski anlitičari ističu još jednu važnu činjenicu,koja govori da tržištem više ne upravljaju samo ponuda i tražnja, već i niz drugih faktora, kao što je ekologija, geopolitika, veći ekonomski rast i zalihe.

Stručnjaci OPEC-a su u više navrata ponavljali da povećanje isporuka neće pomoći da se cena nafte značajno snizi, odgovarajući na neprestane zahteve da ovaj naftni kartel poveća svoje dnevne isporuke. Bez obzira na sve pozitivne okolnosti i bogatstvo prirodnih resursa OPEC je sve češće na granici svojih dnevnih proizvodnih mogućnosti budući da OPEC svojim isporukama pokriva više od trećine svetskih isporuka nafte. Neki podaci govore čak da su rezervni kapaciteti OPEC-a svedeni na minimum i da iznose samo oko dva miliona barela dnevno. Sa ovolikim rezervnim kapacitetom, OPEK teško može sanirati posledice eventualnog zastoja isporuka proizvođaca izvan kartela. Zato je prema nekim analitičarima OPEC izgubio kontrolu nad tržištem nafte, kao i da oni podsećaju da se ranije tržište uvek smirivalo posle odluke kartela da poveća isporuku, ali to više nije čest slučaj. Naravno, sve navedeno umnogome opredeljuje situaciju u kojoj cena nafte burno reaguje. U ovim podacima leži još jedan razlog lake ranjivosti kada je svetska cena nafte u pitanju, a taj je da su se ponuda i potražnja jako približile. Ovaj blizak odnos ponude i tražnje nafte na svetskom tržištu, zapravo predstavlja situaciju da na jednoj strani imamo ograničene proizvodne kapacitete, a na drugoj strani, kontinuirani rast tražnje. Bliskost ponude i tražnje, odnosno, lako „uznemiravanje” koje u tom slučaju trpi cena nafte, ovo tržište čini privlačnim za spekulacije. Investicioni fondovi, odnosno, tzv. hedžing fondovi svojim kupovinama i prodajama stvaraju veštaćku ponudu i tražnju. Ukoliko bi se stabilizovala cena nafte na duži rok, sa ovog tržišta bi, verovatno, otišli pomenuti fondovi, a samim tim bi se lakše uravnotežila ponuda i potražnja, odnosno cena nafte.